Over CJG Schiedam

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Als CJG staan we naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. We mobiliseren de eigen kracht vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere. Wij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

Samenwerking
Door krachten te bundelen bereik je meer vindt het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vandaar dat het CJG Schiedam samen werkt met bestaande zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en scholen in Schiedam. Zo proberen we het opvoeden en opgroeien van je kind zo fijn mogelijk te maken.

Jeugdgezondheid, een zorg minder
Om het werkveld van de jeugdgezondheidszorg in beeld te brengen, maakte GGD GHOR Nederland een filmpje:

“Het Centrum voor Jeugd en Gezin Schiedam weet veel over gezond opgroeien en opvoeden. Je bent bij ons altijd welkom voor tips of advies!”
Hellen Poelmann, manager CJG Schiedam

30

professionals

Wanneer je ons benadert met een vraag, vinden wij het belangrijk dat je je prettig voelt bij de oplossing. En bovendien dat je goed aan de slag kunt met ons advies. Daarom gaan wij zo veel mogelijk uit van de wensen, achtergrond, samenstelling en omgeving van jouw gezin. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, werken er 30 professionals bij het CJG Schiedam die zich dagelijks inzetten om alle kinderen in de buurt zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien.

8

disciplines

De 30 professionals zijn binnen CJG Schiedam onderverdeeld in 8 disciplines: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, baliemedewerkers, een diëtist, CB-assistent, doktersassistente, pedagoog en een coördinator Moeders informeren Moeders. Ieder heeft zijn eigen deskundigheid, maar werkt wel nauw samen met anderen. Wanneer je bijvoorbeeld een gecompliceerde vraag hebt en de jeugdverpleegkundige je niet verder kan helpen, schakelt zij een pedagoog in. Daarvoor hoef je niet naar een andere organisatie: wij hebben het in huis.

1

aanspreekpunt

Het is dé plek waar je terecht kunt met al je vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Vanaf de kinderwens tot het moment waarop je kind volwassen is, is het Centrum voor Jeugd en Gezin er voor jou en je kind. Hiervoor hoef je niet naar allerlei organisaties te bellen, wij kunnen je helpen en anders hebben we de contacten die dat wel kunnen.